René Koenegras heeft de methodiek Theater als Middel ontwikkeld. Daarnaast schrijft hij boeken en maakt lesmaterialen voor jongeren en volwassenen. Hij werkt 32 jaar in het voortgezet (speciaal) onderwijs als acteur/dramadocent/sociale vaardigheidstrainer.
Zijn leerlingen zijn vooral jongeren met problemen en/of leermoeilijkheden uit verschillende culturen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar.
De manier van lesgeven wijkt af van reguliere methodes. Hij werkt vanuit de belevingswereld van de jongeren en zet theater als middel in. Daarnaast zet hij zichzelf in als acteur bij rollenspellen om de leerlingen sociale vaardigheden aan te leren. Ook voor de aanpak van emotionele problematiek blijkt theater als middel bijzonder geschikt te zijn.

René werkt laagdrempelig, met veel humor, hilariteit en spelplezier. Dit zijn voorwaarden die gecreëerd worden in de eerste lessen zodat er een harmonieuze en veilige werksfeer ontstaat. Hij zet theater in om jongeren inzicht te geven in hun eigen mogelijkheden en beperkingen wat betreft sociale vaardigheden. Vooral voor sociaal en verbaal zwakkere jongeren geeft deze manier van werken inzicht in de lesstof.
Theater is een goed middel om sociale vaardigheden aan te leren. Doordat de leerlingen bepaalde situaties naspelen ervaren zij hoe hun actie een reactie veroorzaakt. Om theater te kunnen maken zijn voorwaarden nodig. Een groot deel van deze voorwaarden bestaat uit sociale vaardigheden zoals; kijken en luisteren naar elkaar, samenwerken, kritiek geven/ontvangen, zelfstandig werken. Deze voorwaarden zullen in de eerste lessen op een speelse manier aangeleerd worden.